<< Love Explosion  

 
Järnvägs-Bo
 
Järnvägs-Bo, Järnvägs-Bo
Han var alltid båd glad och go
Han rider över stock och mo
Scoobi-do

Järnvägs-Bo stal min ko
Han rider bort över Stora Bro
Han rider över stock och mo
Scoobi-do

Med pistolen av metall
skall jag bringa Bo på fall
Han rider bort bland gran och tall
tra-la-lall

Med mitt avsågade hagelgevär
skall jag skjuta Bo isär
Han rider bort bland skogens bär
Yeah, yeah, yeah

Missa Bo, sköt min ko
med sin sko full av kossans blo
han rider över stock och mo
Scoobi-do
 

 

Till sidans övre del