<< Love Explosion  

 
Den sista spårvagnen
 
Studio Öst
mp3\sparvagn...

När jag inte ser några utvägar mer
När jag inte kan tygla min ångest
ּ//ּJag kastar mej på en spårvagn, den blå
Den sista för nattenּ//ּ

Den sista blå vagnen längs gatorna kör
Dess skramlande ekar i natten
ּ//ּSom en livbåt med gult välkomnande ljus
I stormiga vattenּ//ּ

Och folket ombord, som utan ett ord
Välkomnar mej in i sin skara
ּ//ּLikt sjömän till havs som skyndar till hjälp
Vid hotande faraּ//ּ

Så åker jag runt, i ett ordlöst förbund
Bland trasiga, vingklippta fåglar
ּ//ּTills värmen har jagat min ångest på flykt
Och hemåt jag vågarּ//ּ


H H g#m g#m
F# E / H H
E E H / g#m F# F#
E / H g#m E E
H F# F#
g#m g#m (Break)

 
Anders Ellegård
(efter Bulat Okudzjava, Paslednij Traljejbus)

Skapad år: 2004

 

Till sidans övre del