<< Love Explosion  

 
Hallå där bonde
 
-Hallå där bonde, får jag gömma mig här?
Jag kommer från Saigon med åtta gevär.
Dom har jag snott från en amerikan.
Han trodde jag ville skjuta på mitt folk, den fan.

-Nej, nej kommunist. Gå nån annanstans!
Jag blir hängd direkt om dom visste var du fanns.
Jag vill bruka min åker och ha lugn och ro,
och dina gevär får inte riset att gro.

-Men vem äger åkern där du sliter din rygg?
När godsägarn tar skörden, är det då du är trygg?
Dina barn är nakna och din hustru sjuk,
och det finns inte många riskorn i din magra buk.

-Nej, det finns inte mycket som lindrar eländet.
När byfogden ta't skatten och godsägarn arrendet.
Men du som springer runt, och skjuter och slåss,
inte hjälper du mig att från min börda komma loss?

-Jag kämpar för din rätt att skörda var du sår.
Jag slåss mot den klass som över din arbetsdag rår!
I städernas fabriker fick jag lära mig detta:
Vi måste slåss tillsammans för att magarna mätta!

Minns du när imperialisterna bar franska namn?
När vi segrat fick bönderna jorden.
Några år fick ni bruka era åkrar ifred,
sen kom herrarna tillbaka och tog den.
Dom kom med vapen i hand!
Och med en ny bundsförvant,
nu stod det MADE IN USA på gevären.
USA:s kapitalister behövde mer profit,
dom ryckte ut med stora roffarhären.

Så vill du se dina söner växa upp till fria män,
då får du lära dig att skilja på fiende och vän.
Och vem som är din fiende det ser du ju själv,
så ta nu ett gevär och gå med i FNL!

-Fast du kommer från fabriken förstår du mig rätt väl,
och visst vill jag kämpa för att slippa vara träl.
Men jänkarna har bomber och Saigon har tanks,
mot en sådan övermakt har vi väl ändå ingen chans?

-Deras vapen är moderna, himmlen flygplanen bär.
Men vi har ett helt folk bakom våra gevär!
Och vi går mot seger överallt där vi strider,
för innerst är vår fiende en papperstiger.

-Det har gett mig hopp, det du säger kommunist!
Kanske kan vi ändå vinna friheten till sist.
Kom in kamrat! Du får gömma dig här,
och lär oss bönder hur man sköter ett gevär.


FNLaren em/E7 A / C G / D am / em
em/E7 A / C G / D am / em

Bonden C H7 em H7
C H7 em ...break

Sticket D C em H7
C D hm em
D C em H7
C D hm em
em H7


 
Love Explosion
Skapad år: 

 

Till sidans övre del