<< Love Explosion  

 
Skatan
 
Skatan sitter i vårt äppleträd
den sjunger sorgsna sånger
Priset på oljan, har gått ner
Vi går från banden
Svara mig, Dennis, nu
vart barkar det hän?
till skatans chatter
hackspettens skrän
och till prodigalens kackel
Svara mig ärligt
för vet att jag bär
Göteborg i mitt hjärta.
 
Torgny Sjöstedt
Skapad år: 2009

 

Till sidans övre del